Арбитражный суд Стара Загора

6000, Стара Загора,  Болгария

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

банкова сметка за внасяне на такси

IBAN – BG90STSA93000023373045
BIC - STSABGSF, БАНКА ДСК АД


банкова сметка за внасяне на депозити

IBAN – BG83STSA93000023373074
BIC - STSABGSF,  БАНКА ДСК АД

 

банкова сметка за внасяне на суми по арбитражни и помирителни производства

IBAN – BG65STSA93000023372816
  BIC - STSABGSF,  БАНКА ДСК АД

COPYRIGHT © 2009 - 2019 - Arbitration Court in Bulgaria