Curtea de Arbitraj Burgas
este o instituţie judiciară independentă.

Curtea de Arbitraj Burgas este înfiinţată prin decizia a membrilor asociaţiei non-profit "Asistenţa Juridică şi Mediere" luată la 17.12.2012. Prin aceeaşi decizie a fost adoptat Statutul, Regulamentul, Tariful si Lista de arbitri ai Curţii de Arbitraj BURGAS.

Curtea de Arbitraj Burgas soluţionarea litigiilor civile şi comerciale, de proprietate, precum şi  a litigiilor cu privire la completarea lacunelor din contract sau adaptarea acestuia la circumstanţele apărute recent între părţi, persoane fizice sau juridice, cum rezidente şi cu domiciliu în Bulgaria, aşa şi în străinătate. Litigiile se soluţionează în conformitate cu Regulamentul de arbitraj ale arbitrilor Curţii de Arbitraj BURGAS menţionaţi în Lista de arbitri în cadrul Curţii de Arbitraj BURGAS.

COPYRIGHT © 2009 - 2019 - Arbitration Court in Bulgaria