Curtea de Arbitraj Sofia este o instituţie judiciară independentă.

Curtea de Arbitraj Sofia este înfiinţată prin decizia a membrilor asociaţiei non-profit "AC - VT" luată la 20.12.2010. Prin aceeaşi decizie a fost adoptat Statutul, Regulamentul, Tariful si Lista de arbitri ai Curţii de Arbitraj SOFIA.Prin decizia membrilor Asociaţiei din 28.08.2011 a fost schimbat  numele asociaţiei în Asociaţia non-profit "Asistenţa Juridică şi Mediere".

Curtea de Arbitraj Sofia soluţionarea litigiilor civile şi comerciale, de proprietate, precum şi  a litigiilor cu privire la completarea lacunelor din contract sau adaptarea acestuia la circumstanţele apărute recent între părţi, persoane fizice sau juridice, cum rezidente şi cu domiciliu în Bulgaria, aşa şi în străinătate. Litigiile se soluţionează în conformitate cu Regulamentul de arbitraj ale arbitrilor Curţii de Arbitraj SOFIA menţionaţi în Lista de arbitri în cadrul Curţii de Arbitraj SOFIA.

COPYRIGHT © 2009 - 2019 - Arbitration Court in Bulgaria