Curtea de Arbitraj Varna
este o instituţie judiciară independentă.

Curtea de Arbitraj Varna este înfiinţată prin decizia a membrilor asociaţiei non-profit "AC - VT" luată la 20.12.2010. Prin aceeaşi decizie a fost adoptat Statutul, Regulamentul, Tariful si Lista de arbitri ai Curţii de Arbitraj VARNA. Prin decizia membrilor Asociaţiei din 28.08.2011 a fost schimbat  numele asociaţiei în Asociaţia non-profit "Asistenţa Juridică şi Mediere".

 Curtea de Arbitraj Varna soluţionarea litigiilor civile şi comerciale, de proprietate, precum şi  a litigiilor cu privire la completarea lacunelor din contract sau adaptarea acestuia la circumstanţele apărute recent între părţi, persoane fizice sau juridice, cum rezidente şi cu domiciliu în Bulgaria, aşa şi în străinătate. Litigiile se soluţionează în conformitate cu Regulamentul de arbitraj ale arbitrilor Curţii de Arbitraj VARNA menţionaţi în Lista de arbitri în cadrul Curţii de Arbitraj VARNA.

COPYRIGHT © 2009 - 2019 - Arbitration Court in Bulgaria