Tarif Pentru Taxe de Arbitraj si Cheltuieli

(Adoptat de Adunarea Generală a Asociației non-profit "AC - VT" care a avut loc la 20.12.2010, în vigoare de  01.01.2011 modificat de către Adunarea Generală a Asociaţiei non-profit "AJM", care a avut loc la 02.07.2012, în vigoare de 02.07.2012, modificat de către Adunarea Generală a Asociaţiei non-profit "AJM", care a avut loc la 20.01.2014, în vigoare de 01.02.2014, modificat de către Adunarea Generală a Asociaţiei non-profit "AJM", care a avut loc la 21.12.2015, în vigoare de 01.01.2016)

 

 Paragraful 1. Taxele de arbitraj şi depozitul

 

(1)    Pentru desfăşurare a procedurilor de arbitraj se vor colecta taxe şi depozit pentru costurile.

(2)    "taxa de arbitraj" este suma care este colectată pentru a acoperi costurile totale ale Tribunalului arbitral.

(3)    "Depozit " înseamnă suma colectată pentru costurile care sunt suportate.

 

Paragraful 2. Cuantumul taxei de arbitraj

 

1)      Tribunalul arbitral va percepe o taxă, care este determinată de valoarea creanţei în tabelul de mai jos:

Preţil acţiunii (BGN)

Taxa arbitrală(BGN)

 

.............

Până la 1000 BGN

 250 BGN

De la 1001

Până la 1 500 BGN

 280 BGN

De la 1 501

Până la 2 000 BGN

 340 BGN

De la 2 001

Până la 2 500 BGN

 380 BGN

De la 2 501

Până la 3 000 BGN

 440 BGN

De la 3 001

Până la 5 000 BGN

 480 BGN

De la 5 001

Până la 10 000 BGN

 585 BGN

De la 10 001

Până la 100 000 BGN

 585 + 3.5 % pentru suma peste 10 000

De la 100 001

Până la 500 000 BGN

 3 585 + 3 % pentru suma peste 100 000

Peste 500 001

 

 13 585 + 2.5 % pentru suma peste 500 000


(2)
Taxa de arbitraj se va plăti în avans. Atunci când plata este prin transfer bancar taxa este considerată plătită la data la care va fi certificat contul bancar al Asociaţiei non-profit "AC - VT".

(3) În cazul de creştere a creanţei se va achita o taxă suplimentară de arbitraj, precum cuantumul valorii acesteia prezintă diferenţa dintre taxa plătită şi cea care este datorată pe valoarea creanţei, după creşterea.

Paragraful 3. Reducerea şi returnarea parţială a taxei de arbitraj.

 (1)    Pentru procedurile de arbitraj accelerate se aplică o taxă arbitrală de 80 / optzeci /% din taxa prevăzută la § 2 alin. 1 din Tariful de taxe şi costuri de arbitraj.

(2)   În cazul de încetare a procedurii înainte ca  procedurile să fie efectuate de către Organul arbitral, cu exceptia cazurilor din art. 54, al. 2 din Regulamentul Curții de Arbitraj Plovdiv, reclamantului va fi returanată  taxa de arbitraj.

(3)    Indiferent de motivele de suspendarea judecății cauzei, 50% din taxa de arbitraj plătită se restituie reclamantului,  atunci când cazul se închide printr-o definiție, după ce Autoritatea decisivă a efectuat acțiuni procedurale. Această dispoziție nu se aplică procedurilor accelerate sau cazurilor în care cauza a fost încetată  printr-o decizie în urma examinării litigiului.

(4)    Dispoziţia de returnare a taxei arbitrale se dispune de Organul arbitral, iar atuci când acesta nu a fost încă format - de către Preşedintele Curţii de Arbitraj.

 

Paragraful 4. Taxa de arbitraj pentru cerere reconvenţională şicontestaţie de interceptare.

Pentru cererea reconvenţională şi contestarea de interceptare taxa de arbitraj va fi colectată în conformitate cu regulile cererii iniţiale.

 

Paragraful 5. Depozit pentru costurile de arbitraj

(1)    Depozitul pentru costuri se va stabili de către Preşedintele Curţii de Arbitraj şi se va  plăti în avans de către reclamant. În cadrul unei proceduri accelerate depozitul minim pentru cheltuielile va fi în cuantum de 5 leva. În cazul în care partea plateste singura cheltuielile postale si de cancelarie, dovedind acest fapt, atunci nu se va plati depozit.

(2)     În cazul de pronunţare a deciziei sau încetare a cazului depozitul va fi decontat de Organul arbitral. Acesta obligă Asociaţia non-profit "AC - VT" - de a returna partea neutilizată a depozitului reclamantului , respectiv obligă reclamantul să depună diferența între partea depusă şi suma reală a cheltuielilor făcute în acest caz. În cazul în care tribunalul arbitral nu este constituit,  depozitul va fi decontat de către Preşedintele Curţii de Arbitraj.

 

Paragraful 6Costurile pentru colectare probe pentru caz

(1)    Cuantumul remuneraţiei experţilor şi pentru detaşarile acestora, dacă sunt necesare, în legătură cu elaborarea concluziilor  astfel, şi sumele pentru a face inspecţiei, vor fi avansate de partea care le-a solicitat, într-o sumă stabilită de Organul arbitral.

(2)    Costurile asociate cu aducerea unui martor admis vor fi suportate de partea care îl solicită.

 

Paragraful 6Cheltuieli suplimentare.

(1)    partea care  a desemnat un arbitru, a cărei participare la şedinţele Organului arbitral este legată de cheltuielile de deplasare şi de şedere în sediul Curţii de Arbitraj  la Plovdiv, va avansa valoarea acestor cheltuieli, care rămân pe cheltuiala sa, indiferent de rezultatul cazului.

(2)    Partea care face o cerere de interpretare sau de completare a deciziei în cadrul unei proceduri de arbitraj trebuie să plătească o taxă de 10% din suma datorată la formarea taxei de arbitrare de caz, dar nu - mai puțin de 30 de leva

(3)    Taxa pentru furnizarea de copii nelegalizate din cartoteca tribunalului, precum și cazuri se ridicat la 0,50 stotinki/paginia, iar copii certificate. - 1,00 leva/pagina. Taxa nu se plătește pentru furnizarea de copii ale organelor și instituțiilor de stat.

 

Paragraful 8. Responsabilitatea părţilor pentru taxa de arbitraj , depozitul  şi costurile

 

(1)    Cu excepția cazului în care părţile au convenit altfel, costul taxei de arbitraj, depozitul şi colectarea de probe în caz,  va fi acordat părţii împotriva căreia a fost dată decizia,iar atunci când acţiunea a fost respectată parţial , acestea vor fi acordate proporţional cu părţile respectate şi respinse a cererii. Costurile pentru înfaţişare a unui martor admis se acordă în cazul în care au fost dovedite de către partea care-i  pretinde, dar mărimea lor nu va depăşi costurile legare pentru deplasare.

(2)    Partea în favoarea căreia sa pronunţat decizia, poate solicita să-i fie atribuite costurile dovedite obişnuite, pe care le-a făcut pentru protecţia sa juridică în acest caz. Aceste cheltuieli trebuie să fie dovedite în faţa Curţii de Arbitraj.

(3)    Părţii care a utilizat apărare avocaţială în acest caz, dar nu a  reuşit să facă dovada cheltuielilor efectuate, se va acorda suma minimă specificată în tariful pentru onorariile avocaţilor.

 

 

COPYRIGHT © 2009 - 2019 - Arbitration Court in Bulgaria